فروش تیترازول های سیگما آلدریچ Sigmaaldrich

شرکت کیمیا نوآور آزما بدلیل حضور پررنگتر در بازار تیترازول های آزمایشگاهی اخیرا برخی تیترازول های شرکت سیگما آلدریچ را وارد نموده و در این راستا در خدمت مشتریان محترم می باشد. لیست تیترازول های سیگماآلدریچ  موجود با کدمشابه تیترازول های مرک آلمان بشرح ذیل می باشد:  

1-کد سیگما آلدریچ 38057 مشابه کد 109992 مرک
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate for 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry

2-کد سیگما آلدریچ 38210 مشابه کد 109959 مرک
Sodium hydroxide
concentrate for 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N)

3-کد سیگما آلدریچ 38280 مشابه کد 109973 مرک
Hydrochloric acid concentrate for 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)

4-کد سیگما آلدریچ 38281 مشابه کد 109970مرک
Hydrochloric acid concentrate for 2L standard solution, 1 M HCl (1N)

5-کد سیگما آلدریچ 38285مشابه کد 109971مرک
Hydrochloric acid concentrate for 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)

6-کد سیگما آلدریچ 38294 مشابه کد 109981مرک
Sulfuric acid concentrate for 1 L standard solution, 0.5 M H2SO4 (1.0 N)

7-کد سیگما آلدریچ 38743 مشابه کد 109884مرک
Buffer concentrate pH 4.00

8-کد سیگما آلدریچ 38746 مشابه کد 109887مرک
Buffer concentrate pH 7.00 for 500 ml buffer solution, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate

9-کد سیگما آلدریچ 38748مشابه کد 109889مرک
Buffer concentrate pH 9.00 for 500 ml buffer solution, sodium tetraborate / hydrochloric acid

10-کد سیگما آلدریچ 38749مشابه کد 109890مرک
Buffer concentrate pH 10.00 for 500 ml buffer solution, sodium tetraborate / sodium hydroxide solution

 

 

 

فرم درخواست قیمت

اساتید و دانشجویان محترم جهت دریافت قیمت لطفا فایل زیر را دریافت و پس از پرکردن آن به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید تا در اسرع وقت نسبت به اعلام قیمت توسط این شرکت اقدام لازم انجام پذیرد :

دریافت فرم درخواست قیمت

همکاران ما

 
     
     
     
     

 

 

پیشنهادات ویژه

فروش تیترازول های سیگما آلدریچ Sigmaaldrich

IMAGE

  فروش تیترازول های سیگما آلدریچ Sigmaaldrich شرکت کیمیا نوآور آزما بدلیل حضور پررنگتر...

فروش ویژه کاغذ PH مرک

IMAGE

فروش ویژه کاغذ PH مرک   کاغذ PH مرک با کد 109535 د ر بسته های 100 تستی با قیمت 232000 ریال (...

اخبار و مقالات

کیتهای جدید کینوکم معادل HACH

IMAGE

کیتهای جدید کینوکم معادلHACH در راستای تکمیل کیتهای پر مصرف فتومتری معادل HACH کینوکم...

کیت فتومتری کینوکم Kinochem

IMAGE

کیت فتومتری کینوکم Kinochem واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا نوآور آزما به پشتوانه...

دریافت نامه نمایندگی مرک

IMAGE

  شرکت کیمیانوآورآزما با توجه به مذاکرات و گفتگوهای انجام شده با شرکت مرک آلمان از...