کیتهای جدید کینوکم معادلHACH

در راستای تکمیل کیتهای پر مصرف فتومتری معادل HACH کینوکم ، کیتهای آهن ، COD 20 -1500 mg/l وCOD 3 – 150 mg/l به سبد محصولات تولیدی شرکت کیمیا نوآور آزما با برند کینوکم KinoChem به شرح ذیل اضافه گردید. لازم به ذکر است کیتهای یاد شده مشابه کیتهای HACH مندرج در جدول ذیل بوده و بدون نیاز به هیچگونه تنظیمات اضافی با اسپکتروفتومترها و فتومترهای HACHقابل استفاده خواهد بود.

 

 

 

Kinochem Item No.

Description

Number of Test

Item No. of HACH

Measuring Range

Method

محصول جدید

399001

Free Chlorine Test

100

1407799

0 – 3.5 mg/l

Visual

 

399002

Free Chlorine Test

100

2105569

0.02 – 2 mg/l

Photometric

 

399004

Total Chlorine Test

100

2105669

0.02 – 2 mg/l

Photometric

 

399007

Sulfate Test

100

2106769

2 – 70 mg/l

Photometric

 

399009

Phosphate Test

100

2106069

0.02 – 2.5 mg/l

Photometric

 

399024

COD

25

2125951

20 – 1500 mg/l

Photometric

 

399021

COD

25

2125851

3 – 150 mg/l

Photometric

جدید

399027

COD

25

2415951

200 – 15000 mg/l

Photometric

جدید

399035

Iron Test

100

2105769

0.02 – 3 mg/l

Photometric

جدید

 

 

 

کیت فتومتری کینوکم Kinochem

واحد تحقیق و توسعه شرکت کیمیا نوآور آزما به پشتوانه متخصصین مجرب و امکانات آزمایشگاهی مناسب و کامل خود و در جهت داخلی سازی و سهولت دسترسی و قیمت مناسب کیتهای یاد شده اقدام به تولید کیت کلرآزاد ، کلر کل ، سولفات ، فسفات ، COD معادل کیتهای فتومتری شرکت HACH   آمریکا با مشخصات فنی زیر نموده است . لازم به ذکر است کیتهای مذکور بدون هیچ تنظیماتی در اسپکتروفتومترها  و با همان روش کیتهای معادل HACH مندرج در جدول زیر بکار میروند.

 

Kinochem Item No.

Description

Number of Test

Item No. of HACH

Measuring Range

Method

399001

Free Chlorine Test

100

1407769

0 – 3.5 mg/l

Visual

399002

Free Chlorine Test

100

2105569

0.02 – 2 mg/l

Photometric

399004

Total Chlorine Test

100

2105669

0.02 – 2 mg/l

Photometric

399007

Sulfate Test

100

2106769

2 – 70 mg/l

Photometric

399009

Phosphate Test

100

2106069

0.02 – 2.5 mg/l

Photometric

399024

COD

25

2125951

20 – 1500 mg/l

Photometric

 

کیتهای ذکر شده در جدول بالا همگی از باکیفیتترین مواد اولیه و در شرایط استاندارد تولید شده و هر بچ از تولید نیز در آزمایشگاه شرکت مطابق با نیازمندیهای مدنظر و طی مقایسه با نمونه استاندارد قتبل ردیابی به استاندارد اولیه NIST تهیه  کنترل می گردنند.

 

لازم به ذکر است کیت کلر درحضور کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه تامین تصقیه آب و فاضلاب تهران بر طبق استانداردهای ذکر شده و همچنین تست مقایسه ای با کیت HACH کنترل شده و نتایج حاکی از تطابق با نمونه استادارد و قابل مقایسه با نمونه کیت تولید شرکت HACH  بوده است. در همین راستا هم اکنون آبرسانیها مناطق مختلف تهران در حجم وسیع از کیتهای کلر تولید شرکت کیمیا نوآور با برند Kinochem استفاده می نمایند.

این شرکت هم اکنون آماده است تا در قالب مشاوره فنی و تامین کیتهای فوق با مشتریهای محترم همکاری نماید.

 

 

بسته بندی 100 عددی کیت فسفات

 

کیت COD 

 

 

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در تاریخ 24 تا 27 مهر ماه 1396 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد .شرکت کیمیا نوآور آزما در این نمایشگاه پذیرای شما سروران گرامی خواهد بود.

 

 

 

 

شرکت کیمیانوآورآزما با توجه به مذاکرات و گفتگوهای انجام شده با شرکت مرک آلمان از ابتدای سال 96 بعنوان نماینده و توزیع کننده محصولات این شرکت در ایران انتخاب گردید و پیرو این موضوع نامه نمایندگی شرکت مرک توسط این شرکت دریافت گردید.لذا مشتریان محترم جهت اطمینان از این امر و دریافت کپی این نامه می توانند درخواست خود را بصورت رسمی ارسال نمایند تا کپی این نامه در اختیار آنها قرار گیرد.

 

 

 

 

جایزه نوبل شیمی2016جایزه نوبل شیمی 2016 بطور مشترک به سه دانشمند فوق بدلیل طراحی و سنتز ماشینهای ملکولی تعلق گرفت .
این دانشمند ها کوچکترین ماشین جهان را توسعه داده اند، ماشین ملکولی با حرکات قابل کنترل که میتواند وظیفه مشخصی را در صورت وجود انرژی انجام دهد. این پیشرفت نشان میدهد که چگونه فن آوری کوچک سازی می تواند به یک انقلاب منجر شود و یک بعد جدید به علم شیمی اضافه کند.
اولین گام به سوی یک ماشین مولکولی را ژان پیر سوواژ در سال 1983 برداشت زمانیکه او موفق شد تا دو ملکول حلقه ای بنام کاتنان را برای تشکیل یک زنجیره بهم متصل کند. بطور معمول ملکولها توسط پیوند های کووالانسی قوی که در آن اتمها الکترونهای خود را به اشتراک می گذارند بهم متصل می شوند اما در حالت زنجیری ملکولها توسط پیوند مکانیکی آزادتری به هم متصل می شوند. برای ماشینی که باید بتواند وظیفه مشخصی را به انجام برساند حرکت اجزا تشکیل دهنده نسبت به هم بسیار مهم است
قدم دوم توسط فریزر استودارت در 1991 و برای توسعه آروتاکسانها  Arotaxanes برداشته شد او یک حلقه ملکولی را بروی محور یک ملکول نازک قرارداد و نشان داد که حلقه قادر است در امتداد این محور حرکت کند. برپایه این پیشرفت آروتاکسانها می توانند نش بالابرها ، عضله ها و تراشه های ملکولی را بازی کنند.
برنارد فرینگا اولین کسی است که موتور ملکولی را توسعه داد و در 1999 تیغه روتور ملکولی که بطور مداوم در یک جهت چرخش می کند را ساخت. با بکارگیری این موتور ملکولی او استوانه ای شیشه ای که 10000  مرتبه بزرگتر از موتور بوده را به چرخش در آورد و همچنین یک نانو خودرو طراحی نمود.
برندگان نوبل شیمی 2016سیستم ملکولی خارج از بن بست تعادلی ارائه نمودند که بر پایه حالت انرژی می تواند بطور کنترل شده حرکت نماید. در بعد مقایسه ای موتور ملکولی می تواند همپایه موتور الکتریکی که در سال 1830 میلادی ارائه شد تصور گردد. ماشینهای ملکولی می توانند در پیشبرد  پژوهشها در زمینه مواد جدید ، آشکارسازهها و سیستمهای ذخیره انرژی بکار روند.

__________________________________

زیر مجموعه ها