سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در تاریخ 24 تا 27 مهر ماه 1396 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد .شرکت کیمیا نوآور آزما در این نمایشگاه پذیرای شما سروران گرامی خواهد بود.